HUDEBNÍ PRODUKCE

Čtvrtek 13.6.      14:00 - 00:30

Pátek 14.6.         10:30 - 00:20

Sobota 15.6.      10:30 - 00:35

Po skončení živé produkce bude ve čtvrtek i v pátek následovat afterparty. Ve čtvrtek zahraje k tanci i poslechu DJ Inkognitto a v pátek vystoupí herec a zpěvák Leoš Noha s doprovodem.


OTEVÍRACÍ DOBY - RECEPCE A STÁNKY

Recepce, prodej žetonů, pronájem kelímků: čtvrtek 10:00 - 02:00, pátek a sobota 8:00 - 02:00

Výčep stan Primátor: čtvrtek 10:00 - 02:00, pátek a sobota 8:00 - 02:00

CDF Bar: čtvrtek 10:00 - 04:00, pátek 8:00 - 04:00 a sobota 8:00 - 02:00

Catering: čtvrtek 10:00 - 01:00, pátek a sobota 8:00 - 01:00


FESTIVALOVÉ PLATIDLO

V celém areálu opět platí pouze žetony. Za žetony se prodává pití, catering i merchandise. Proto budou žetony dva - 1ž (jeden žeton) a 10ž (desetižeton).  1ž bude za 16 Kč, 10ž za 160 Kč. Prodej žetonů se provádí ve festivalové recepci u hlavního vjezdu do areálu.


NOVINKA – FESTIVALOVÉ PIVO

Pro letošní ročník uvařili v Primátoru festivalové pivo. Jde o klasický nefiltrovaný anglický Pale Ale (EPA), který bude k mání jen na festivalu a jen po dobu jeho trvání. Světovou premiéru tedy odstartujeme ve čtvrtek v 14:00 v pivním stanu. Navíc bude pouze na festivalu k dostání Primátor Antonín 10 v speciálních plechovkách s festivalovou grafikou.


POKYNY A DOPORUČENÍ

DOPORUČUJEME

Pít pivo Primátor za ceny velmi lidové a ochutnat vynikající festivalový catering za velmi rozumné ceny pro každého smrtelníka i pekelníka.

Zavčas si pronajmout kelímek a vyměnit žetony na nákup občerstvení, aby se předcházelo tlačenicím a frontám.

Hlídat si své věci, ve dne i v noci. Ačkoliv se snažíme zajistit dostatečnou ostrahu areálu, není v našich silách hlídat každého lotra převlečeného za hudbymilovného návštěvníka. Vyzrajeme na ně tehdy, když jim nedáme příležitost.

Vyzkoušet některou z našich doprovodných aktivit.

Navštívit oficiální merchandise stánek MG CDF. Připravili jsme pro vás opět ohromnou kolekci oblečení, ale i různých novinek. Merchandise kapel se prodává ve stánku MetalGate, hned vedle stánku MG CDF.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JAK SE CHOVAT NA FESTIVALU

Jak se chovat na našem festivalu se dozvíte z organizačního řádu. Festivalový řád je k dispozici v recepci a je též vyvěšen na několika místech areálu festivalu. Proto si jej podrobně prostudujte.

Stěžejní body jsou uvedeny v následujícím textu:

Dodržujte bezpečnost při pohybu v areálu festivalu. Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností a nedodržením pokynů pořadatelů, nenese organizátor akce odpovědnost.

Za nezletilé návštěvníky odpovídají jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající nad nezletilými dohled.

Koupání v rybníku Brodský je výlučně na vlastní nebezpečí.

Stanování je povoleno jen ve vyhrazeném a označeném prostoru. Pořadatelé neručí za odložené věci v kempu.

Odpadky odkládejte výhradně do odpadkových košů. Odkládání odpadků mimo tyto nádoby je hrubým porušením řádu.

K vykonávání (hygienických) potřeb využívejte výlučně k tomuto účelu určených zařízení.

Parkování v areálu je možné jen na určených a vyhrazených místech, jinde, prosíme, neparkujte.

Fotografování je možné výlučně mobilními telefony a kapesními kompaktními fotoaparáty. Při vystoupení headlinerů se fotografovat nesmí vůbec, vyjma oficiálně akreditovaných fotografů. Dbejte proto pokynů pořadatelů, když tento zákaz ohlásí.

Je zakázáno vnášet do prostoru festivalového areálu magnetofony, videokamery či jiné přístroje pro záznam obrazu nebo zvuku. Pořizování záznamů zvukových, filmových nebo videozáznamů je přísně zakázáno, a to i pro soukromou potřebu.

Je striktně zakázáno vnášet zbraně, pyrotechniku, omamné, toxické látky nebo jiné nebezpečné předměty. Návštěvník, u kterého budou takové předměty nalezeny, bude vykázán z areálu bez náhrady vstupného.

Dále je do areálu zakázáno vnášet vlastní alkoholické nápoje.

V areálu je přítomen zdravotník a profesionální ochranka. V případě nouze se obracejte na ně nebo na kteréhokoliv pořadatele. Pořadatelé jsou oblečeni v barevných tričkách s logem festivalu.

Při pohybu v areálu, především v části kde se stanuje, buďte pozorní! Jakékoliv podezřelé chování osob se zde pohybujících, prosíme, hlaste pořadatelům nebo bezpečnostní službě.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PŘÍJEMNOSTI

Záchody jsou příjemné, útulné, čisté a většinou s toaletním papírem. Proto je tak, prosíme, zanechávejte.

V areálu jsou obstojné sprchy s teplou vodou!!!

Největší příjemností festivalu bude, když si všichni udržíme dobrou náladu bez stresů a mrzutostí a všichni si festival s radostí a nadšením užijeme. Zachovejme pohodovou, klidnou a rodinnou atmosféru tak jako v letech předcházejících.


Bezproblémové prožití festivalu a super zážitek vám přejí

MetalGate & Tortharry