Žetony

Jak jsme již loni testovali a vyhrožovali, letos na to dojde: z důvodů zavedení EET bude v celém festivalu zavedeno jediné platidlo - žeton. Jídlo, pití i merch si můžete koupit za žetony v hodnotě 14 Kč a 140 Kč. Směnárna žetonů bude z boku budovy recepce u vchodu do areálu.


Bezpečnostní pokyny

Dodržujte bezpečnost při pohybu v areálu festivalu. Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností a nedodržením pokynů pořadatelů nenese organizátor akce odpovědnost.

Za nezletilé návštěvníky odpovídají jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající nad nezletilými dohled.

Koupání v rybníku Brodský je výlučně na vlastní nebezpečí.

Stanování je povoleno jen ve vyhrazeném a označeném prostoru. Pořadatelé neručí za odložené věci v kempu.

Odpadky odkládejte výhradně do odpadových košů. Odkládání odpadků mimo tyto nádoby je hrubým porušením řádu.

K vykonávání (hygienických) potřeb využívejte výlučně k tomuto účelu určených zařízení.

Parkování v areálu je možné jen na určených místech, jinde, prosíme, neparkujte.

Fotografování je možné výlučně mobilními telefony a kapesními kompaktními fotoaparáty. Při vystoupení headlinerů se fotografovat nesmí vůbec, vyjma oficiálně akreditovaných fotografů. Dbejte proto pokynů pořadatelů, když tento zákaz ohlásí.

Je zakázáno vnášet do prostoru festivalového areálu magnetofony, videokamery či jiné přístroje pro záznam obrazu a/nebo zvuku. Pořizování záznamů zvukových, filmových nebo videozáznamů je přísně zakázáno, a to i pro soukromou potřebu.

Je striktně zakázáno vnášet zbraně, pyrotechniku, omamné, toxické látky nebo jiné nebezpečné předměty. Návštěvník, u kterého budou takové předměty nalezeny, bude vykázán z areálu bez náhrady vstupného.

Dále je do areálu zakázáno vnášet vlastní alkoholické nápoje.

V areálu je přítomen zdravotník a profesionální ochranka, obracejte se na ně v případě nouze, nebo na kteréhokoliv pořadatele. Pořadatelé jsou oblečeni v barevných tričkách s logem festivalu.

Při pohybu v areálu, především v části, kde se stanuje, budťe pozorní! Jakékoliv podezřelé chování osob se zde pohybujících, prosíme, hlaste pořadatelům nebo bezpečnostní službě.


Návštěvní řád ke stažení:


Příjemnosti

Záchody jsou příjemné, útulné, čisté a většinou s toaletním papírem. Proto je tak prosím zanechávejte.

V areálu jsou obstojné sprchy s teplou vodou!!!

Největší příjemností festivalu bude, když si všichni udržíte dobrou náladu bez stresů a mrzutostí a všichni si festival s radostí a nadšením užijeme. Zachovejme pohodovou, klidnou a rodinnou atmosféru, tak jako v letech předcházejících.